Synundersökning

Din ögonhälsa är viktig för oss

För oss är det viktigt att ta hand om dina ögon på bästa sätt. Därför tycker vi att det är självklart att en synundersökning ska få ta tid. Vi har välutbildade och erfarna optiker och välutrustat synundersökningsrum, med datorstyrd foropter, spaltlampa och kombinerad auotorefraktor, tonometer och perimeter. Samt gamla hederliga provbågen och provglaslåda, prismastavar och RAF-stav. Hos oss tar en synundersökning mellan 30-45 minuter och innehåller flera olika delar. En synundersökning handlar om så mycket mer än att bara kontrollera själva synfelet. Dessa delar ingår:

  • Anamnes
  • Mätning av ögats brytkraft
  • Bestämning av korrekt glasögonstyrka
  • Ögonhälsokontroll
  • Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar vi till ögonläkare

Läs mer om synundersökningens olika delar här.

Ögonhälsoundersökning

Synundersökningen kan kompletteras med mätning av det centrala synfältet, ögonbottenfotografering och inspektion av ögonbotten med 90-lins. Finns även behörighet att hantera pupillvidgande droppar.
Pris för undersökningar och kontroller

  • Synundersökning – Pris: 390:-
  • Tryckmätning 100:-
  • Nytillpassning av kontaktlinser 990: –
  • Ögon/linskontroll vid förnyelse av linsrecept 390: –
  • Återtillpassning av linser 690: –
  • Intyg för körkortstillstånd 100: –
  • Uppföljning/Återbesök 100:-
  • Ögonbottenfotografering 250:-
  • Synfältsmätning 250:-

Läs mer om dina ögon och dess hälsa i avsnittet ögonhälsa.

Hos oss får du hjälp att välja det som passar dig och dina ögon bäst!

Som BrilliantKund köper du glasögon för 295 kr i månaden. Och med LinsBoxen får du dina kontaktlinser levererade direkt till din brevlåda varje månad