Mer om synundersökningen

Vi ser vad du behöver

Synundersökningen består av flera olika delar:
Anamnes – Samtal om hur seendet upplevs, finns det önskemål om förbättringar? Frågorna kan gälla huvudvärk, spänningar i nacke o axlar, otydlig syn på avstånd eller nära, eventuell medicinering, ögonsjukdomar – egna eller hos föräldrar och syskon. Om det finns glasögon eller linser tidigare, hur har dessa fungerat? Upplysningar om arbetssituation och fritidsintressen är också viktiga så vi kan ge förslag på lämpliga ERika o Ringoglasögon eller linser.

Synskärpa – Mätning på avstånd utan korrektion och med eventuella egna glasögonstyrkor.

Motorik – Olika tester för att få en bild av ögonens rörelser och samarbete.

Autorefraktor eller retinoskop – Förundersökning med autorefraktor, syndator, eller retinoskop för att få ett närmevärde på synfelet. Dessa apparater screenar dina ögons behov av korrektion och ger därmed oss en indikation på vilket recept du kan komma att behöva. Genom att studera en bild, eller punkt, som synes röra sig fram och tillbaka kan apparaten mäta och kalkylera ett estimat av vilka styrkor som behövs, beroende på hur väl dina ögon lyckas fokusera på bilden.

Refraktionering – Att bestämma vilka glas som ger den bästa synskärpan på avstånd och på nära håll, sker i samspel med personen som undersöks.

Olika undersökningar för att kontrollera om det finns några tecken på ögonsjukdom. Exempelvis tryckmätning och undersökning av ögonbotten. Om undersökningen gäller kontaktlinser mäter vi hornhinnans kupighet och diameter samt kontrollerar att ögats vävnader är i sådant skick att de inte ska må dåligt av linsbärande.

Ordination av lämpliga glasögon eller kontaktlinser. Vi dokumenterar resultatet i ett synprotokoll. Är det så att dina ögonbesvär inte beror på att du är närsynt eller översynt, och om vi misstänker att du har en ögonsjukdom, så remitterar vi i första hand till ögonläkare inom den allmänna sjukvården.

Hos oss får du hjälp att välja det som passar dej och dina ögon bäst!

Som BrilliantKund köper du glasögon för 295 kr i månaden. Och med LinsBoxen får du dina kontaktlinser levererade direkt till din brevlåda varje månad